Menyra me e mire per te na kontaktuar E-MAIL

EMAIL1 : endriku1@yahoo.com

EMAIL2 : lartposht@yahoo.com